Obsesinis kompulsinis sutrikimas

Obsesinis kompulsinis sutrikimas

Dar vadinamas Obsesinis kompulsinis asmenybės sutrikimas. Obsesijos yra patologinės, ilgalaikės, pasireiškia pasikartojančiomis ir nesulaikomomis idėjomis, mintimis, vaizdiniais ar impulsais (potraukiais), kurių nepavyksta pašalinti logiškai mąstant. Kompulsijos yra patologiški, pasikartojantys nepageidaujami veiksmai, ritualai, dažniausiai atitinkantys obsesijų turinį. Nerimas (somatiniai ir psichologiniai simptomai) kyla tada, kai asmuo negali atsipalaiduoti nuo įkyrumų ar atlikti kompulsinių veiksmų.

OCD sutrikimui nustatyti gali būti naudojamas psichologinis testas.

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas gali pasireikšti tik obsesijomis, kompulsijoms ar abiem kartu, kurios sutrikdo paciento veiklą. Dažniausiai pasitaiko šios obsesijos (2 lentelė): užsikrėtimo (kūno išskyrų, švaros, nešvaros, toksinų); somatinės (mintys susirgti AIDS); seksualinės (slopinamos seksualinės mintys, bijoma tapti homoseksualiu); religinės (pernelyg didelis pamaldumas ar nuolatinės religinės mintys, bijoma pasakyti nepadorius žodžius viešai); agresijos (mintis, kad nesugebės atsispirti nužudyti savo mylimą vaiką); klaidų (mintis padaryti žalą dėl aplaidumo); kitos – simetrijos, tvarkos poreikio, tikėjimo sėkmingais ir nesėkmingais skaičiais ir kt. Obsesijos beveik visuomet yra nemalonaus turinio, neprasmingos, pacientai dažnai, nors ir nesėkmingai, stengiasi joms atsispirti. Dažnesnės kompulsijos (veiksmai) yra rankų plovimas, prausimasis, maudymasis, dantų plovimas ir priežiūra; tikrinimas, ar užrakintos durys, spynos, garažai, dujinės viryklės; skaičiavimas, lietimas ir daugelis kitų. Pacientai dažnai suvokia, kad jų priverstinis elgesys yra perdėtas (besaikis) ar nelogiškas, bet, nepaisant to, jie negali atsispirti tai daryti. Yra tiesioginis ryšys tarp priverstinio (kompulsinio) elgesio ir įkyrumų (obsesijų):

2 lentelė. Obsesijų ir kompulsijų ryšys

Obsesijos Kompulsijos
Mikrobų baimė (Užsikrėtimo baimė, Misofobija, Germofobija) Rankų plovimas, valymas
Agresyvumo (mintys sužaloti kitą asmenį), seksualinės (baimė būti homoseksualiu), religinės, somatinės (t.y. sveikatos ar veiklos) Tikrinimas, kontrolė
Simetrijos, darnos poreikis Tvarkymasis ir komandavimas, skaičiavimas, ritualų kartojimas
Kaupimo įpročiai Kaupimas ir rinkimas (kolekcionavimas)

Reikia žinoti, kad priverstiniai ritualai nebūtinai yra matomi. Pacientas, atrodantis atsipalaidavęs nuo ritualų, gali atlikti paslėptus ritualus, pvz., kartoti mintyse frazes, maldas, matyti vaizdinius ar juos įsivaizduoti.

Obsesinio-kompulsinio sutrikimo diagnostikos kriterijai:

A.      Obsesijos arba kompulsijos:

Obsesijos apibūdinamos 1,2,3,4 punktais:

1) įkyrios, neadekvačios pasikartojančios ir ilgalaikės mintys, impulsai ar vaizdai,  kurie yra nerimo ar distreso priežastis;
2) šios mintys, impulsai ar vaizdiniai nėra tik pernelyg stiprus kasdienių realaus  gyvenimo problemų išgyvenimas;  
3) pacientas ketina ignoruoti ar slopinti tokias mintis, impulsus ar vaizdinius,  neutralizuoti juos kitomis mintimis ar veiksmais;         
4) asmuo supranta, kad šios įkyrios mintys, impulsai ar vaizdiniai yra jo paties  mąstymo rezultatas (o ne kieno nors kito, dirbtinai primestos).         

Kompulsijos apibūdinamos 1,2 punktais:

1) pasikartojančiu elgesiu, t.y. rankų plovimu, tvarkymo, skaičiavimo ar protinės  veiklos veiksmais (pvz.: meldžiamasi, skaičiuojama, tyliai kartojami žodžiai),  kurio priežastis įkyrumai ar tam tikros taisyklės, kurių pacientas turi laikytis;
2) elgsenos ir protinių veiksmų tikslas yra sumažinti distresą ar išvengti  grėsmingos situacijos, įvykio, tačiau ši elgsena ar protinė veikla nėra susijusi su  tuo, ką iš tikrųjų reikia saugoti.

B.       Asmuo pripažįsta, kad įkyrumai ir veiksmai yra pernelyg perdėti ir nepagrįsti.
C.      Įkyrumai ir veiksmai yra distreso priežastis, trunka ilgai (daugiau kaip 1 val. per dieną) ar ryškiai sutrikdo kasdienį normalų gyvenimo būdą, darbingumą, socialinę veiklą ir tarpusavio santykius.
D.      Jei yra kitas psichikos sutrikimas, įkyrumų ar veiksmų turinys neturi juo apsiriboti (pvz., pernelyg didelis rūpinimasis maistu, kai sutrikusi mityba).
E.       Sutrikimo priežastis nėra sutrikusios fiziologinės funkcijos, vaistų vartojimas, somatinės ligos.

Depresija būna 50 % sergančiųjų obsesiniu-kompulsiniu sutrikimu. Depresijos apimtas pacientas dažnai mano esąs beviltiškas, nieko negebantis ir šias mintis laiko pagrįstomis, OKS sergančiojo mintys jam atrodo absurdiškos, svetimos (“Jei aš paliesiu durų rankeną, užsikrėsiu pats ir vaikus užkrėsiu”).

Asmenis, kuriems yra generalizuotas nerimo sutrikimas, dažnai vargina daugybė minčių apie rūpesčius, kasdienius neatliktus darbus. Pacientai šias mintis vadina varginančiomis, įkyriomis, neleidžiančiomis atsipalaiduoti, tačiau jos yra realios, neabsurdiškos.

Hipochondrikų ilgalaikės mintys apie somatinę ligą, perdėtas rūpinimasis sveikata ir sveikatos tikrinimo ritualai (temperatūros, kraujospūdžio, pulso matavimas) bei dažni vizitai pas gydytojus norint nusiraminti, labai primena įkyrumus esant OKS. Šio sutrikimo diagnozė rašoma tada, kai paciento tikslas yra ritualais sumažinti nerimą, o hipochondrijos diagnozę padeda atskirti paciento baimė sirgti nepagydoma liga.

Dismorfinio kūno sutrikimo (nuolatinio susirūpinimo dėl tariamo kūno formos defekto) ir nervinės anoreksijos metu gali būti įkyrumų, pvz., nepasitenkinama savo išvaizda, tačiau jie yra kito psichikos sutrikimo simptomai.

Patologinio potraukio azartiniams žaidimams ar piktnaudžiavimo priklausomybę sukeliančiomis medžiagomis metu neįveikiamas (“kompulsyvus”) elgesys skiriasi nuo tikrųjų OKS kompulsijų metu patiriamo malonumo pojūčio, bent jau pradinėse ligos stadijose.

Anoreksija ir bulimija

Anoreksija ir bulimija - [Ligų kodai F50.02; F50.2] Nervinis sutrikimas lemiantis impulsyvaus valgymo epizodus

Depresija

Depresija - [Ligos kodas F32] Priskiriama nuotaikos sutrikimams, skirstoma į vienkartinius ir pasikartojančius epizodus

Paranoidinė šizofrenija

Paranoidinė šizofrenija - [Ligos kodas F20.0] Chroniška šizofrenijos forma dažnai lydima haliucinacijų ir delyro

Potrauminio streso sutrikimas

Potrauminio streso sutrikimas - [Ligos kodas F43.1] Diagnozuojamas potrauminiam stresui užsitęsus daugiau nei mėnesį

AGORAFOBIJA

Agorafobija - [Ligos kodas F40.0] Fobinis nerimo sutrikimas siejamas su neracionalia atvirų susirinkimo vietų baime

Ribinis asmenybės sutrikimas

Ribinis asmenybės sutrikimas - [Ligos kodas F60.3] Emociškai nestabilios, dažnai agresyvios asmenybės sutrikimas

Nerimo sutrikimų klasifikacija

Nerimo sutrikimų klasifikacija - [Pagal TLK-10-AM] Psichikos ir elgesio, fobiniai ir kiti sutrikimai

Obsesinis kompulsinis sutrikimas

Obsesinis kompulsinis sutrikimas - [Ligos kodas F42.8] Apima įvairius kompulsinius ritualus bei obsesinį mastymą